Chọn ngôn ngữ
Home  /  Dành cho nhân viên y tế  /  Quy trình NIFTY™

Quy trình NIFTY™

Xét nghiệm NIFTY™ đơn giản và an toàn cho bệnh nhân của bạn.

  1. Tư vấn di truyền cho bệnh nhân và ký bản đồng ý xét nghiệm NIFTY™.
  2. Lấy 10 mL máu tĩnh mạch cánh tay của thai phụ.
  3. Nếu có thể tiến hành tách huyết tương ngay (không bắt buộc).
  4. Cho mẫu máu / huyết tương vào gói mẫu xét nghiệm NIFTY™.
  5. Gửi túi đựng mẫu xét nghiệm đến Phòng Xét nghiệm Y khoa ISOLABO (http://isolabo.vn).
  6. Mẫu được giải trình tự tại phòng xét nghiệm NIFTY™.
  7. Nhận kết quả xét nghiệm sau 10 ngày làm việc.
  8. Thực hiện tư vấn di truyền sau xét nghiệm cho bệnh nhân.
Chia sẻ bài viết này: