Choose your language
Home  /  Contact Us  /  About ISOLABO

About ISOLABO

ISOLABO là chuyên gia về xét nghiệm y khoa chuyên sâu, trong đó có xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIFTY.

ISOLABO là được tập đoàn BGI chọn làm đại lý phân phối xét nghiệm NIFTY tại Việt Nam.

Phòng xét nghiệm y khoa ISOLABO đặt tại số 101/24 - 101/26 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ 2015 với quan hệ hợp tác, đối tác của các bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa, nhi khoa, di truyền, xét nghiệm của các bệnh viện trong cả nước.

Phòng xét nghiệm y khoa kỹ thuật cao ISOLABO có:

* Sứ mệnh: Cung cấp xét nghiệm y khoa và di truyền chất lượng cao để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

* Tầm nhìn: Trung tâm xét nghiệm y khoa chuyên sâu trong sản phụ khoa và di truyền người.

* Chính sách chất lượng: Sử dụng công nghệ hiện đại, cung cấp dịch vụ với chất lượng xuất sắc vì sức khỏe khách hàng là trên hết.

* Giá trị cốt lõi: Y đức là thiêng liêng. Sức khỏe là vô giá. Niềm tin là tất cả.

* Chuẩn mực văn hóa: Yêu thương, chia sẻ, tông trọng, công bằng, sáng tạo, trách nhiệm, thân thiện môi trường.

Vui lòng truy cập https://isolabo.vn để biết thêm về ISOLABO, email đến cskh@niftytest.vn để trao đổi thêm.

Share this article: