Chọn ngôn ngữ
Home  /  Đăng ký xét nghiệm  /  Thai Phụ

Thai Phụ

NIFTY™ được cung cấp bởi hơn 2000 cơ sở y tế trên 52 quốc gia.

Tại Việt Nam, Phòng xét nghiệm Y khoa ISOLABO là nhà cung cấp NIFTY™ chính thức.

Vui lòng email cho chúng tôi tại cskh@niftytest.vn hoặc điện thoại 0888882211.

  1. Hãy hỏi về NIFTY™ và đảm bảo bạn đã hiểu về quy trình và điều kiện xét nghiệm NIFTY™.
  2. Khi thuận tiện, hãy yêu cầu bác sĩ của bạn làm xét nghiệm NIFTY™.
  3. Lấy máu để làm xét nghiệm NIFTY™.
  4. Hãy tham vấn bác sĩ về kết quả NIFTY™ của bạn sau 10 ngày.
Chia sẻ bài viết này: